🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม “ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)” ในวารสารของสถาบันฯ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ครับ สำหรับคำตอบที่ถูกต้องของคำถามนั้น (ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันของสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand มีชื่อว่าอะไร) คือ “ฐานข้อมูลของสถาบันรหัสสากล GS1 มีชื่อว่า GS1 Thailand Member Portal และแอปพลิเคชันของสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand มีชื่อว่า GS1 SmartBar” โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลด้านล่างครับ
1. คุณกนิษฐา กิจชัยเกริกพงศ์ รหัสสมาชิก 8859627899991 บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด
2. คุณฤชายุส์ ประกอบกิจ รหัสสมาชิก 8850372999998 บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
3. คุณวรากร โกศลพัฒนดุรงค์ รหัสสมาชิก 8858884099991 บริษัท แอคคอร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด
4. คุณอานิตย์ ชินพงศ์ รหัสสมาชิก 8858751699996 บริษัท ประมวญชัย จำกัด
5. คุณวริทธิ์ เดชวิจารณ์กิจ รหัสสมาชิก 8859408699994 บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
6. คุณพงษ์ชัยพัฒน์ รีวราบัณฑิต รหัสสมาชิก 8851717999994 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
7. คุณอุมาพรรณ ลีนานุไชย รหัสสมาชิก 8859319999992 บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด
8. คุณประเสริฐ เศรษฐวิพัฒนชัย รหัสสมาชิก 8851046999993 บริษัท น้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด
9. คุณปราโมทย์ รหัสสมาชิก 8859644199999 บริษัท น้ำดื่ม ประกายแก้ว จำกัด
10. คุณกิจจา เวศย์ไกรศรี รหัสสมาชิก 8859278299997 บริษัท สยามดี (2558) จำกัด