GS1 Thailand ให้คำปรึกษาด้านบาร์โค้ดกับผู้ประกอบการในงาน

“บุกตลาดอาหรับ ขุมทรัพย์ SMEs ไทย”

21 กรกฎาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

ร่วมให้คำปรึกษาด้านการใช้บาร์โค้ดกับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน “บุกตลาดอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่ SMEs ไทย” โดยมีคุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เปิดงานสัมมนา ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower (สำนักงานใหญ่) กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง SME D Bank ร่วมกับ NANA HALAL HUB ผู้ให้บริการส่งออกและตลาด อีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้SMEs ไทยขยายตลาด ส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายยัง 19 ประเทศ หรือกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ถือเป็นตลาดแห่งใหม่ ที่มีศักยภาพและกำลังซื้อมหาศาลด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 457 ล้านคน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ในงานร่วมขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าก่อนส่งออกขายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าอีกด้วย