สถาบันรหัสสากล เชิญชวนสมาชิกร่วมฝากร้านขายสินค้าที่ช่องทางต่างๆของ OTOPTODAY ฟรี!!

ข่าวด่วน!!

เรียน  ท่านสมาชิก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิก GS1 ที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าชุมชน OTOP ทั่วประเทศ โดยท่านสามารถนำสินค้ามาฝากจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

  1. ช่องทาง Facebook : OTOPTODAY โอทอปทูเดย์ ที่มีการโพสต์และการไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า และยังมีการไลฟ์สดดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด
  2. ช่องทางเว็บไซต์ OTOPTODAY เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถเข้าชมและกดสั่งซื้อสินค้ากับแอดมิน หรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้โดยตรง
  3. ช่องทาง Facebook : OTOP TODAY ฝากร้านขายของ โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถเข้าไปโพสต์ขายสินค้าได้ด้วยตนเอง และต้องระบุเลขประจำตัวผู้ประกอบการ OTOP ด้วยทุกครั้ง

ท่านสมาชิกที่สนใจ สามารถระบุรายละเอียดสินค้าพร้อมรูปภาพสินค้าของท่าน (ตามเอกสารแนบ) และกรุณาจัดส่งกลับมายังอีเมล์ Ubolratt@gs1thailand.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้  เพื่อทางสถาบันฯ จะดำเนินการประสานงานไปยังกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป