ประกาศผลรางวัลการประกวดมาสคอต GS1 Thailand Mascot Contest 2020

รางวัลที่ 1 ได้แก่ผลงาน บาร์โค้ด โดย คุณนพดล อนันต์ถาวร

(**เงินรางวัล 30,000 พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ**)

รางวัลที่ 2 ได้แก่ผลงาน Barco-Bot โดย คุณภาณุวัฒน์ เสงี่ยม

(**เงินรางวัล 10,000 พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ**)

ทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ต่อไป และต้องขอขอบคุณนักออกแบบทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวด ซึ่งทางสถาบันฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และหากท่านใดจะผันตัวเป็นเจ้าของกิจการหรือมีสินค้าของตนเองในอนาคต ก็สามารถติดต่อสอบถามการสมัครขอเลขบาร์โค้ดสากล เพื่อเตรียมส่งขายสินค้าไปทั่วโลกได้เลยค่ะ :)