บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อ

117/51-52 หมู่ 18 แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์. +66 2529 5641-2
โทรสาร. +66 2529 5643

Website:

zincode.net

ให้บริการ

  1. Automatic Identification and Data Capture (AIDC Barcode Products)
  2. Machine Vision Inspection
  3. Print Inspection
  4. Label Verification