รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ในวารสารของสถาบันฯ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)” ในวารสารของสถาบันฯ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ครับ โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลด้านล่างครับ

1. คุณปิ่นพลอย สร้อยสำโรง บจ.สยามไซเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล รหัสสมาชิกฯ 8855951009990

2. คุณพงษ์ชัยพัฒน์ รีวราบัณฑิต บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รหัสสมาชิกฯ 8851717999994

3. คุณอำไพวรรณ สุวรรณยั่งยืน บริษัท กำลังดี จำกัด รหัสสมาชิก 8859498299999

4. คุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชร หจก.พงษ์เพชร อินเตอร์ฟาร์ม รหัสสมาชิก 8859327399999

5. คุณวรวิทย์ รัศมีเฟื่อง Mishima Foods (Thailand) Co., Ltd. รหัสสมาชิก 8859409299995

6. คุณกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ หจก.ทองพูนฟูดส์ รหัสสมาชิก 8859408999995

7. คุณอุมาพรรณ ลีนานุไชย บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด รหัสสมาชิก 8859319999992

8. คุณ Kridsakon Yaomanee บริษัท บานาล่า ไลฟ์ จำกัด รหัสสมาชิก 8859536999997

9. คุณวัลนภา นิ่มเนียม บริษัท มิลเลี่ยนฟู้ดส์ จำกัด รหัสสมาชิก 8859069999990

10. คุณจิรนันท์ แก่นสาร บริษัท อัลบาทรอส จำกัด รหัสสมาชิก 8852916999990

รางวัลจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งกับสถาบันฯ ครับ (ที่อยู่จัดส่งเอกสาร) สำหรับฉบับหน้าทางสถาบันฯ ยังคงมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกเช่นเคย โปรดติดตามในวารสารสถาบันฯ ปีที่ 27 ฉบับ 2 นะครับ

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางสถาบันฯ
ขอบคุณครับ 😊