ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) พร้อมชิงรางวัลพิเศษการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ และรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากGS1 และTIPMSE ตลอดจน รางวัลพิเศษจากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยTPA สำหรับประเภทนักเรียน นักศึกษา

ซึ่งจะเปิดรับผลงานและสมัครออนไลน์ที่ลิงค์  https://forms.gle/HpHRzNx4pofcdsrUA
และส่งงานจริงได้ที่Thai-IDC
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 นี้
** รายละเอียดทั้งหมดศึกษาได้จากประกาศฯ การประกวดและโปสเตอร์ ที่แนบมาในเมลนี้

ติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดได้ที่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสีวลี/ กานต์ธิดา/ ภาคภูมิ โทร. 02-381-1603 มือถือ 061-423-4926,081-457-6333, 088-6147410
E-mail : ppid.packaging@gmail.com
หมายเหตุ : ตัดสินการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  // ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ส่งผลงานไปประกวดต่อในระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards)
ขอแสดงความนับถือ
สีวลี ศิลป์วรศาสตร์
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
02-3915176/ 088-6147410