หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ที่มีให้เลือก 3 โปรแกรม หลักสูตรที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้ทันเครื่องจักร และวิเคราะห์ได้ตรงจุด เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

โปรแกรมที่ 1 : การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต (หลักสูตร วัน)
 จัดอบรม มี.ค. 63

โปรแกรมที่ 2 : การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบ (หลักสูตร วัน)
 จัดอบรม มี.ค. และ เม.ย. 63

โปรแกรมที่ 3 : การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (หลักสูตร วัน)
จัดอบรม พ.ค. 63

 สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน System maintenance  จาก ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื

สถานที่อบรม : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. จ.ระยอง
*** 
ท่านสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามสะดวก

 คุณสมบัติผู้สมัคร :
ผู้จัดการหรือวิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา, Supervisor และผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานสถิติและคณิตศาสตร์พอสมควร

รับเพียงโปรแกรมละ 30 ท่านเท่านั้น !!!

สมัครได้ที่ : https://bit.ly/37srTYt
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2UQAYY2