กิจกรรมสัมนา Focus group โครงการศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEc/EECi

📢กิจกรรมสัมนา Focus Group ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

💡เมื่อโลกเปลี่ยนไป ธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวให้ทัน มาร่วมเปิดมุมมอง เพื่อรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ💡

🔖 ขอเชิญผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group)
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. @โรงแรมพัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Highlight 🔔
–  การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
–  การเสวนา“Innovation Trends in Food Industry
–  กิจกรรม Focus Group ลงลึกถึงความต้องการในการยกระดับสู่อุตสาหกรรมอนาคตของกลุ่มผลิตภัณฑ์
1) Functional Ready Meal / 2) Functional Beverage และ 3) Bio-Food Packaging

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Link : https://forms.gle/hMtaTQPwouK2vB5w5 (free)…รับจำนวนจำกัด
=================
รายละเอียดเพิ่มเติม:
📞สถาบันวิจัยฯ(IRDI) ส.อ.ท. 02-345-1240
LINE : @IRDI