แถลงข่าวการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) และการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ (Barcode Design Awards 2020)

13 กุมภาพันธ์ 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นำโดยนายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-idc) โดยมีนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้สถาบันฯ เข้าร่วมแถลงข่าวในด้านการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้รางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ (Barcode Design Awards)  ซึ่งได้สนับสนุนการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 4 รางวัล ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ มีความเข้าใจด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากลGS1 และสามารถออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกด้วย