สถาบันรหัสสากล GS1Thailand จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีมาตรฐานสากลกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1Thailand) ได้จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล อาทิ ระบบบาร์โค้ด ระบบ RFID ไปใช้ในการบริหารจัดการสินค้าตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงจุดขายหน้าร้าน ในหลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีมาตรฐานสากลกับระบบการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทาน” บรรยายโดย Mr.Shawn Chen ผู้จัดการแผนกฝ่ายวิชาการ ซึ่งมี ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อม เจ้าหน้าที่ และนิสิตปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กว่า 25 คนเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการนำ RFID ไปประยุกต์ใช้กับสินค้า ณ Decathlon สโตร์ สาขาบางนา ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬากว่า 50 ประเภท และเป็น Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการนำระบบ RFID ติดกับสินค้าอุปกรณ์กีฬาเกือบ 99% ของสินค้าที่จำหน่าย นอกจากนี้ยังใช้ในการนับสต็อกสินค้า และการคิดเงิน ณ จุดขาย รวมถึง Self Checkout โดยในอนาคตจะพัฒนาการนับสต็อกสินค้าด้วยการใช้ Robot อีกด้วย ทั้งนี้ทางคณะได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จาก Decathlon กิจกรรมครั้งนี้คณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและคาดหวังว่าจะได้ร่วมจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ถึงการนำมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือภาคส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป