ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการปลูกและสกัดกัญชาอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการปลูกและสกัดกัญชาอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องเทคนิคการปลูกและสกัดกัญชาที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากลที่บูธภายในงานสัมมนา เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในการสืบย้อนกลับกัญชาทางการแพทย์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอำนาจ พินโทแก้ว ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
โทร. 02-345-1166 / 081-371-5962
Email : amnatp@fti.or.th