ขอเชิญท่านร่วมอบรมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Packaging Trend for Safety and Serialization for Trace and Track

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ บริษัท C.G.S. (Thailand) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Packaging Trend for Safety and Serialization for Trace and Track” โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญกับระบบ Printing และ Packaging อีกทั้งบรรยายพิเศษถึงการประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ด โดยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จาก GS1 Thailand

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Training Room ชั้น 11 (GS1-2) อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อบรมสัมมนาครั้งนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพียง 30 ท่าน