ปิดการลงทะเบียน งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สถาบันรหัสสากล

0Days0Hours0Minutes0Seconds

ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันรหัสสากลทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Driving the Business with Advanced Technologies

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2563 และร่วมรับฟังเสวนาและการบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของที่ระลึกเฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 700 ท่านแรกเท่านั้น (ตัวแทนบริษัทละ 2 ท่าน) และไม่สามารถรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด  ตามเงื่อนไขของทางสถาบันฯ

สำหรับผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ท่านที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องมีการชำระค่าเข้าร่วมงานเพิ่มเติม ท่านละ 1,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลภายในงานนี้ ตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันฯ กำหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณการัณยภาส และคุณวิลาวัณย์ 0-2345-1205, 1193 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือผ่านทาง Facebook GS1 Thailand

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

เวลา 08.30 -15.00น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ปิดการลงทะเบียน งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สถาบันรหัสสากล