สถาบันรหัสสากล นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลไม้แปรรูปและส่งออกผลไม้สด ณ บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด สาขาจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันรหัสสากล นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลไม้แปรรูปและส่งออกผลไม้สด ณ บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด สาขาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้เข้าเยี่ยมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด ที่มีมาตรฐานระดับสากล อาทิ GAP GMP

นอกจากนี้ยังเข้ารับฟังการบรรยายจาก บริษัท LINA Network (GS1 Thailand Partner) ด้านการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการตรวจสอบและติดตามในแต่ละขั้นตอนของระบบ Supply Chain ซึ่งได้ร่วมกับบริษัท เอม ไทย อินเตอร์ เทรด (2001) จำกัด ในการเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยี Blokchain มาปรับใช้ในระบบ ณ จุดต่างๆ ได้แก่ จุด Cleaning จุด Dehydrate และจุด Packaging เป็นต้น
ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้แนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมด้านมาตรฐานสากล GS1 และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบตลอดซัพพลายเชนให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เอม ไทย อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปต่อยอดในระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล GS1 ต่อไป