สถาบันรหัสสากลได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ดีป้า ชี้ช่องรวย ภายในงาน SMART SMEs EXPO 2019

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ดีป้า ชี้ช่องรวย” และร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจัดขึ้นในงาน SMART SMEs EXPO 2019 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงานมีการรวมพันธมิตรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน SMEs จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ เกิดการต่อยอดธุรกิจ ด้วยแนวคิด Total SMEs Solutions ตอบโจทย์ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ตั้งต้นธุรกิจ ขยายตลาด สร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า และมีที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย