สถาบันรหัสสากล ร่วมกับ GS1 Thailand Partner Alliance ได้จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Food Traceability & Blockchain
ภายในงาน Propak Asia 2019