ความหมายของเลขประจำตัวสินค้าสากล หรือ รหัสบาร์โค้ดสำหรับสินค้าค้าปลีก ประเภท GTIN-13 ที่ขึ้นต้นด้วย 885

ประกาศสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
เรื่อง ความหมายของเลขประจำตัวสินค้าสากล หรือ
รหัสบาร์โค้ดสำหรับสินค้าค้าปลีก ประเภท GTIN-13 ที่ขึ้นต้นด้วย “885”

เนื่องจาก เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องความหมายของเลขหมายประจำตัวสินค้าสากล หรือรหัสบาร์โค้ด สำหรับสินค้าค้าปลีก ประเภท GTIN-13 ที่ขึ้นต้นด้วย “885” เป็นจำนวนมาก โดยมีการนำรหัสนำหน้า “885” ดังกล่าว ไปโยงกับการระบุแหล่งผลิตของสินค้าว่าผลิตในประเทศไทย จนก่อให้เกิดความสับสนทั้งในฝั่งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เจ้าของสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้าและส่งออก รวมไปถึงผู้บริโภค ด้วย…