งานตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) และการตัดสินรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2562 (Barcode Design Awards 2019)

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) และการตัดสินรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2562 (Barcode Design Awards 2019) ขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษ รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ในปีนี้เป็นปีที่ 5 ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนมาก รวมผลงานทุกประเภททั้งสิ้นกว่า 500 ผลงานใน 8 ประเภท และสำหรับปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัล ให้กับประเภทนักออกแบบอิสระ ในผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับสินค้าทั่วไป (New Design Packaging) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบอิสระได้พัฒนาการออกแบบให้เป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มืออาชีพ

สำหรับปีนี้ผลรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ปี 2562 สถาบันรหัสสากลสนับสนุนทั้งสิ้น 4 รางวัลใน 3 ประเภทการประกวด โดยผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

  • ประเภทนักเรียน นักศึกษา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Student-Consumer Packaging : SC) 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  • ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Packaging : CP) 2 รางวัล ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงสมาชิกบาร์โค้ด 1 ปี พร้อมเกียรติบัตร
  • ประเภทนักออกแบบอิสระ บนต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับสินค้าทั่วไป (New Design Packaging : ND) 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับรางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับสินค้าทั่วไป (New Design Packaging : ND) ในปีนี้ คณะกรรมการให้ความเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดเข้าหลักเกณฑ์ จึงทำให้ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยและการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2562 ทุกประเภทรางวัลจะมีพิธีมอบรางวัลประมาณเดือน มิถุนายน ต่อไป