OpenPEPPOL และ GS1 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ใช้งานมาตรฐานสากล

27 มี.ค. 2562 – OpenPEPPOL และ GS1 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน ณ งานประชุมสามัญประจำปีของ OpenPEPPOL

คุณ André Hoddevik เลขาธิการของ OpenPEPPOL AISBL และคุณ Miguel Lopera ประธานและซีอีโอของ GS1

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 ณ กรุงบรัสเซล ทาง OpenPEPPOL และ GS1 มีบทบาทสำคัญในการทำให้ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมั่นใจในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของการทำงานร่วมกันระหว่างสององค์กรซึ่งสร้างขึ้นสำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ขั้นปลาย ทั้งสององค์กรเป็นองค์กรที่เป็นกลางซึ่งเปิดใช้งานการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรและพรหมแดนโดยให้ระบบทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแก่ภาครัฐและประชาชน

ทั้งสององค์กรนั้นจะสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเชิงลึกยิ่งขึ้นเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและดำเนินกิจกรรมร่วมกันในกรณีที่บริการและโซลูชั่นของทั้งสององค์กรคาบเกี่ยวกันเพื่อสร้างประโยชน์เพิ่มเติมให้กับสมาชิก OpenPEPPOL และ GS1 จะจัดทำสื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับผู้ใช้บริการปลายทางของทั้งสององค์กร

ในงานประกาศข้อตกลงร่วมกัน คุณ André Hoddevik เลขาธิการของ OpenPEPPOL กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่เรามาถึงจุดที่เราสร้างความเข้าใจที่สำคัญร่วมกันกับ GS1 เรามองเห็นศักยภาพที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรฐานของเรานั้นอยู่ในแนวเดียวกัน และสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ให้บริการและผู้ใช้ปลายทางนั้นเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการประยุกต์ใช้มาตรฐานและโซลูชั่นของ GS1 และ PEPPOL โดยเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกันกับ GS1 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

คุณ Miguel Lopera ประธานและซีอีโอของ GS1  กล่าวว่า “กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ GS1 (EDI) ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้กำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เช่น ภาษาธุรกิจสากล (UBL) ข้อตกลงความร่วมมือจะช่วยให้สามารถสำรวจและสนทนาได้อย่างถ่องแท้ใจในการใช้งานมาตรฐานในการบ่งชี้ของ GS1 และมาตรฐาน GS1 EDI ในระบบ PEPPOL เช่นเดียวกับการใช้บริการระบบ PEPPOL โดยสมาชิก GS1 เรารอที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ OpenPEPPOL เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้มาตรฐาน GS1 ทั่วโลก”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวาระเริ่มต้นสองปีและได้รับการยินยอมร่วมกันในการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

เกี่ยวกับ OpenPEPPOL

OpenPEPPOL ช่วยให้ธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการสำรวจราคาก่อนซื้อและหลังซื้อของกระบวนการจัดซื้อกับองค์กรภาครัฐได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นสำหรับการทำสัญญาของรัฐบาลและสร้างความเข้าใจในการทำให้กระบวนการทางธุรกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น OpenPEPPOL เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากล จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเบลเยี่ยมซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สมาชิก OpenPEPPOL มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเฉพาะการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐและเอกชน OpenPEPPOL จัดทำระบบ PEPPOL eDelivery Network ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการมากมายที่นำเสนอชุดของบริการที่สอดคล้องกับ PEPPOL ภายในกรอบการกำกับดูแลบนพื้นฐานของการยอมรับและยึดมั่น โดยเป็นชุดของกฎข้อบังคับการผูกพันที่กำหนดและนำมาใช้โดยสมาคมผ่านการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอของสมาชิก OpenPEPPOL มีฐานสมาชิกที่เป็นผู้ใช้งานหลักอยู่ในยุโรป อย่างไรก็ตามได้มีการขยายการใช้งานไปแล้วทั่วโลกทั้ง PEPPOL eDelivery Network  และ PEPPOL Business Interoperability Specifications (BIS) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกทำให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันที่เป็นมาตรฐานในระดับธุรกิจและระดับเทคนิค

เรียงลำดับชื่อจากซ้าย

คุณ Henri Barthel รองประธานส่วนงาน GS1 System Integrity & Global Partnerships
คุณ André Hoddevik จาก OpenPEPPOL
คุณ Miguel Lopera ประธานและซีอีโอของ GS1
คุณ Steve Graham จากแผนก Health and Social Care