บาร์โค้ด..ยกระดับสินค้า SME ไทย วันที่ 16 เมษายน 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD

ขอขอบคุณสำนักข่าว NBT ที่ได้มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ภายในงาน “วันของ SME : Together We Share และ SME One Fest in Summer” จัดโดยสสว. ซึ่งได้ให้ความสำคัญของการประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริม SME ไทย ในการค้าขายสินค้าของผู้ประกอบการไทยได้ทั่วโลก โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำต่างๆ