ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วันของ SME : Together We Share วันแห่งความร่วมมือรวมพลังเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้ SME ไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

4 เม.ย. 2562 – นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “วันของ SME : Together We Share วันแห่งความร่วมมือรวมพลังเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้ SME ไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. กับพันธมิตรมากกว่า 15 หน่วยงาน และ E-Marketplace ชื่อดัง 14 แห่ง และยังได้ขึ้นกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ในการสมัครบาร์โค้ดมาตรฐานสากล พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษจากทางสถาบันฯ เพื่อผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเป็นสมาชิก สสว.เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากลได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจ และการออกบูธของผู้ประกอบการ SME กว่า 150 บูธ ในงาน SME One Fest in Summer โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย. 2562 ณ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์