ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้ร่วมแถลงข่าวในงาน ThaiStar Packaging Awards 2019 ปีที่ 42 ภายใต้ห้วข้อ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging)

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประวิทย์  โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล  และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้ร่วมแถลงข่าวในงาน “ThaiStar Packaging Awards 2019” ปีที่ 42 ภายใต้ห้วข้อ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-idc) ซึ่งในปีนี้ สถาบันฯ ให้การสนับสนุนรางวัลการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวนรางวัล 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ 

1.    รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสาหรับสินค้าทั่วไป (SC)

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.    รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สาหรับสินค้าทั่วไป (CP)

ประเภท บริษัท/หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ จำนวน 2 รางวัล เป็นการยกเว้นค่าบารุงสมาชิกบาร์โค้ด1 ปี มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราค่าสมาชิกของบริษัทนั้นๆ

   3. รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ สำหรับสินค้าทั่วไป : ND (New Design Packaging) ซึ่งเป็นกลุ่มนักออกแบบอิสระ จำนวน รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บริษัท และผู้สนใจ ได้สร้างสรรค์ไอเดียในการออกแบบบาร์โค้ดที่สวยงามเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งผลงานที่ชนะการประกวดเตรียมต่อยอดส่งไปประกวดระดับเอเชีย (AsiaStar) และระดับโลก (WorldStar) ต่อไป