ขอเชิญพบกับหลักสูตรผู้จัดการโรงงานโฉมใหม่ The Factory Management for the Future

เปิดรับสมัครแล้ว FM รุ่น 17 – 18

เติมเต็มศักภาพ

“Management Skill  |  Technical Skill  |  People Skill”

 

รู้ลึก รู้จริง ในหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

✔ผ่านการทำแผนกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วย Improvement Project

✔ลดของเสีย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคน

✔เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน”

ขอเชิญพบกับ หลักสูตร ผู้จัดการโรงงาน โฉมใหม่ The Factory Management for the Future

📌เน้นการพัฒนาคน หุ่นยนต์ และดิจิตอล เทคโนโลยีต่อยอดระบบ Lean Manufacturing สู่ระบบ Lean Automation

📌จัด Coach ประกบผู้เรียน ทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเดินหน้าอย่างมีทิศทาง พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

📌หวังผลสัมฤทธิ์ การลดต้นทุน และค้นหาไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Factory”

พิเศษ!! สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. เพียง 60,000 (ไม่รวม vat)

ราคาตลอดหลักสูตรเพียง 65,000  (ไม่รวม vat)

(ราคานี้รวม อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่ากิจกรรมต่างจังหวัด ค่าศึกษาดูงาน )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (https://bit.ly/2D3BrNu)