เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ด้วยสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงานแสดงสินค้า  SCB-FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 17  ระหว่างวันจันทร์ที่ 26- วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00-18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่  รัชโยธิน เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับ SMEs ของไทย ตลอดจนได้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาโรงงาน โดยตลอด 16 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณจริยา/ โทรศัพท์      02 345-1171   โทรสาร 02 345 1281-3          E-Mail : jariyak@off.fti.or.th

คุณอำนาจ / โทรศัพท์  02 345-1166    โทรสาร 02 345 1281-3          E-Mail : amnatp@off.fti.or.th

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน

  1. เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ / GS1 Thailand และ ลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
  2. จำหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ
  3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่ให้เช่าให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่น ๆ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน จัดสรรจำนวนคูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของผู้จัดงาน
  4. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหาทุกกรณี

เงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมออกร้าน

  1. ผู้ร่วมออกร้านต้องใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น (อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 2.25%)
  2. ผู้ร่วมออกร้านที่ยังไม่มีบริการพร้อมเพย์ ต้องสมัครบริการพร้อมเพย์ หรือมี QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
  3. ห้ามนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือนำสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย หรือห้ามนำสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ในใบสมัครมาวางจำหน่าย
  4. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายสินค้าตามที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ ( เวลา 09.00 – 18.00 น.)
  5. กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้ามาที่ E-mail jariyak@off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th

เพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งคูหา ( ผู้สมัครทางออนไลน์สามารถส่งรูปภาพได้ในแบบฟอร์มออนไลน์)

ค่าบริหารจัดการ  (1 คูหา / 5 วัน)

–          สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์  (ไม่ค้างชำระค่าบำรุงประจำปี 2561)  ราคา 7,500  บาท (Vat 7% =  525 บาท)  รวม   8,025  บาท

–          ผู้ประกอบการทั่วไป  ราคา 10,000  บาท (Vat 7% =  700 บาท)  รวม 10,700  บาท

(1 คูหาประกอบด้วย โต๊ะ1 ตัว , เก้าอี้ 1 ตัว , ปลั๊กไฟ 1 จุด , หลอดไฟ 2 จุด , ป้ายชื่อร้านค้า)

การชำระเงินค่าคูหา

ส.อ.ท. ขอความกรุณาท่านชำระค่าคูหา ภายในวันพุธที่  14 พฤศจิกายน  2561  และส่ง Fax ใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อบริษัทมาที่  Fax 02 345 1281-3 หรือ  e-mail :jariyak @off.fti.or.th,  amnatp@off.fti.or.th  หากไม่ชำระตามกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์  และขออภัยหากท่านได้ชำระค่าคูหาเรียบร้อยและ  สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวได้ที่ คุณอำนาจ 02 3451166

สำคัญ    ประชุมผู้ออกร้านค้า

ผู้ร่วมออกร้านและประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2561  เวลา 13.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมมหิศร

ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่   รัชโยธิน