GS1 Thailand ร่วมกับ GS1 Healthcare จัดงานประชุมนานาชาติ Global GS1 Healthcare Conference 2018 ครั้งที่ 34 กระตุ้นวงการซัพพลายเชนสุขภาพไทย

GS1 Global Healthcare ผู้จัดงาน Global GS1 Healthcare Conference ที่มีการจัดมาแล้วทั่วโลก ในปีนี้สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ The 34th Global GS1 Healthcare Conference 2018 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อกระตุ้นวงการซัพพลายเชนสุขภาพไทย ตอกย้ำการเป็นองค์กรนานาชาติด้านการส่งเสริมมาตรฐานในซัพพลายเชนสุขภาพทั่วโลก โดยงานนี้เป็นการรวมตัวของผู้แทนจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน โรงพยาบาล ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการขนส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนสุขภาพทั่วโลก เนื้อหาหลักของงานมุ่งเน้นไปที่การหารือร่วมกันและอัพเดตมาตรฐาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้ากลุ่มยาและเครื่องมือแพทย์นานาชาติทั่วโลก โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน