ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”