สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ กรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท ให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกในแขวงอัตตะปือ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ท่านเวียงทอง วงทะวิไล หัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทก นำไปมอบให้กับ แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงอัตตะปือ โดยท่านบุญเทียน แก้วสีพา หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงอัตตะปือ เป็นผู้รับมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป