ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันรหัสสากลทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล…Advancing to The Digital Era

ฉลองครบรอบ 30 ปี จับฉลากท่านสมาชิกผู้โชคดี แจกรางวัลหนักมาก!!

ฟรี! ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันรหัสสากล 5 ปี จำนวน 1 รางวัล

ฟรี! ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันรหัสสากล 1 ปี จำนวน 5 รางวัล

Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

   (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)       

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันรหัสสากลทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ

30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล

…Advancing to The Digital Era”

ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ชั้น 2 อาคารภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 บางนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560 และแผนการดำเนินงานปี 2562 และร่วมรับฟังเสวนาและการบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของที่ระลึกเฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 700 ท่านแรกเท่านั้น (ตัวแทนบริษัทละ 2 ท่าน) และไม่สามารถรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด  ตามเงื่อนไขของทางสถาบันฯ

สำหรับผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ท่านที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องมีการชำระค่าเข้าร่วมงานเพิ่มเติม ท่านละ 1,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลภายในงานนี้ ตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันฯ กำหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิลาวัณย์ 0-2345-1192, 1210 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือผ่านทาง Facebook GS1 Thailand