ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน The principle design of the Thai-trademark to registration

กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) ร่วมกับ UBM Asia ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน” The principle design of the Thai-trademark to registration วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 214-216 ไบเทค บางนา (BITEC) กรุงเทพฯ

วิทยากร อ.พฤกษชาติ ชีวะโอสถ
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
บรรยายภาษาไทย (Thai Language)

สนใจสมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/14CII-DNTQT-MPWFafiElJIOp-4Dhj00dzt3dt1FEQVc/edit

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

พร้อมพบกับ บูธของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ที่ บูธ CJ02 และCJ61 Hall 105 หน้าทางเข้าฮอลล์ ตลอดงานPropak Asia 2018 วันที่ 13-16 มิถุนายน 2561ค่ะ