สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ภายในงานมหกรรม “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

สำหรับงานดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงเป็นเวทีให้ SMEs ได้สัมผัสและเรียนรู้โอกาสและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ สู่ยุค 4.0 เชื่อมโยงสู่ตลาดโลก ตลอดจนชี้ให้เห็น โอกาสและแนวทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Transform) สำหรับอนาคต