ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า SCB – FTI Factory Outlet ครั้งที่ 16 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

SCB – FTI Factory Outlet ครั้งที่ 16

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่  รัชโยธิน

      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแสดงสินค้า SCB – FTI  Factory  Outlet  ครั้งที่ 16  โดยตลอด 15 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน สำหรับครั้งนี้  Theme งานคือ E-Commerce

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน

 1. เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ / GS1 Thailand และ ลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
 2. กรณีเป็นสินค้าที่ตรงกับธีม E-Commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. จำหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ
 4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่ให้เช่าให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน จัดสรรจำนวนคูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของผู้จัดงาน
 5. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหาทุกกรณี

เงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมออกร้าน

 1. ผู้ร่วมออกร้านต้องใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น (อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 2.25%)
 2. ผู้ร่วมออกร้านที่ยังไม่มีบริการพร้อมเพย์ ต้องสมัครบริการพร้อมเพย์ หรือมี QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 3. ห้ามนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือนำสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย หรือห้ามนำสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ในใบสมัครมาวางจำหน่าย
 4. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายสินค้าตามที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ ( เวลา 9.00 – 18.00 น.)
 5. กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้ามาที่  E-mail: jariyak@off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th    เพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งคูหา ( ผู้สมัครทางออนไลน์สามารถส่งรูปภาพได้ในแบบฟอร์มออนไลน์)

ค่าบริหารจัดการ  (1 คูหา / 5 วัน)

 • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ (ไม่ค้างค่าชำระบำรุงประจำปี 2561)
 • ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท)  รวม   8,025  บาท
 • ผู้ประกอบการทั่วไป
 • ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท)  รวม 10,700  บาท

(1 คูหาประกอบด้วย โต๊ะ1 ตัว , เก้าอี้ 1 ตัว , ปลั๊กไฟ 1 จุด , หลอดไฟ 2 จุด , ป้ายชื่อร้านค้า)

สอบถามเพิ่มเติมที่

คุณจริยา/ โทรศัพท์      02 345-1171  E-Mail : jariyak@off.fti.or.th

คุณอำนาจ / โทรศัพท์  02 345-1166  E-Mail : amnatp@off.fti.or.th