สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand

ขอเสนอโปรโมชั่นสุดฮอต  จ่าย 3 ปี ฟรีบริการสุดพิเศษจากทางสถาบันฯ

ด่วน!!! โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

เลขหมาย

ฟรี!!! สติกเกอร์บาร์โค้ด 1500 ชิ้น หรือ ถ่ายภาพสินค้า (ฉากหลังขาว) 20 รายการ

ฟรี! อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน สากล GS1 และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล GS1-128ได้ 2 ท่าน/1 ครั้ง/คอร์ส มูลค่า

ฟรี! สิทธิตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพิ่มอีก 3 ใบรายงานผล (จากปกติ 15 ใบรายงานผล)

99 เลขหมาย

ฟรี!!! สติกเกอร์บาร์โค้ด 4,500 ชิ้น หรือ ถ่ายภาพสินค้า (ฉากหลังขาว) 50 รายการ

ฟรี! อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน สากล GS1 และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล GS1-128 ได้ 2 ท่าน/2 ครั้ง/คอร์ส

ฟรี! สิทธิตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพิ่มอีก 12 ใบรายงานผล (จากปกติ 30 ใบรายงานผล)

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด***

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเก่า!!!

เพียงจ่ายค่าบำรุงสมาชิกล่วงหน้า 3 ปี ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกันกับสมาชิกใหม่ โปรโมชั่น Hot deal 3 ปี