สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand

ขอเสนอโปรโมชั่นสุดฮอต  จ่าย 3 ปี ฟรีบริการสุดพิเศษจากทางสถาบันฯ

ด่วน!!! โปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

เลขหมาย

ฟรี!!! สติกเกอร์บาร์โค้ด 500 ชิ้น

ฟรี!!! ถ่ายภาพสินค้า (ฉากหลังขาว) 5 รายการ

ฟรี!!! ถ่ายภาพสินค้าเชิงพาณิชย์ (ตกแต่งสินค้า/ฉากหลัง) 1 รายการ

ฟรี! อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน สากล GS1 และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล GS1-128ได้ 2 ท่าน/2 ครั้ง/คอร์ส มูลค่า 4,000 บาท

ฟรี! ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 4 ใบรายงานผล มูลค่า 1,000 บาท

99 เลขหมาย

ฟรี!!! สติกเกอร์บาร์โค้ด 2,000 ชิ้น

ฟรี!!! ถ่ายภาพสินค้า (ฉากหลังขาว) 15 รายการ

ฟรี!!! ถ่ายภาพสินค้าเชิงพาณิชย์ (ตกแต่งสินค้า/ฉากหลัง) 3 รายการ

ฟรี! อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน สากล GS1 และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล GS1-128 ได้ 2 ท่าน/3 ครั้ง/คอร์ส มูลค่า 6,000 บาท

ฟรี! ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 16 ใบรายงานผล มูลค่า 4,000 บาท

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด***

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเก่า!!!

เพียงจ่ายค่าบำรุงสมาชิกล่วงหน้า 3 ปี ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกันกับสมาชิกใหม่ โปรโมชั่น Hot deal 3 ปี

จ่ายล่วงหน้า 3 ปี 5,250 บาท สำหรับโครงสร้าง  9 เลขหมาย

จ่ายล่วงหน้า 3 ปี 10,500 บาท สำหรับโครงสร้าง 99 เลขหมาย