ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านการออกแบบและขึ้นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 6 วัน หัวข้อ : การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร (Food & Agriculture Packaging and Brand design : prototype development)

กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ท่านผู้ประกอบการ นักออกแบบ พนักงาน ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ในสาขาธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านการออกแบบและขึ้นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 6 วัน
หัวข้อ : “การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร”
(Food & Agriculture Packaging and Brand design : prototype development)

ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 มีนาคม 2561
(ปิดรับสมัครภายในวันที่ 11 มีนาคม 2561)
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

หลักสูตร ประกอบด้วย
– การออกแบบเครื่องหมายการค้า
– การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์”
– การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์”
– Workshop ปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนา การขึ้นรูปแบบจำลอง ต้นแบบบรรจุภัณฑ์
– ทดลองสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ และเตรียมแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิมพ์

วิทยากร : อาจารย์พฤกษชาติ ชีวะโอสถ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ วิทยากรพิเศษกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันอาหาร, สถาบันAIT, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย
– ผู้ประกอบการและ พนักงาน/ บุคลากร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
– ผู้ประกอบการ ทายาท และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
– นักออกแบบ และ ผู้สนใจ
– มีพื้นฐานการใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator (หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม)ในระดับแก้ไข และสร้างสรรค์ผลงานได้
– สนใจเรียนรู้ด้านกราฟฟิก (Graphic Design) และ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (Structure Design)
– สนใจการออกแบบตราสินค้า (Logo) ฉลาก (Label) และบรรจุภัณฑ์(Package) ในระดับสูง
– สามารถนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง ตลอดการฝึกอบรม
– เป็นการปฏิบัติจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์จริง ผู้สมัครต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกอบรมจนจบหลักสูตร
* ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการอื่นๆจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อน

จำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น – สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 มีนาคม 2561 (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อคอนเฟิร์มภายใน 1-2 วัน)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ : https://goo.gl/forms/uBMzfcAxmRpogbwU2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสีวลี โทร. 02-381-1603 มือถือ 061-423-4926, 088-6147410
E-mail : ppid.packaging@gmail.com / seewalee.silpworasart@gmail.com
Facebook : Thaistar Packaging Awards https://www.facebook.com/dip.go.th/