สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1” ในกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัยพ์สินทางปัญญา และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด