งานสัมมนา “สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1”

สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ #สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากลGS1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Amber1 อิมแพค เมืองทองธานี