บริการถ่ายภาพสินค้าคุณภาพสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขายสินค้าออนไลน์ หรือการทำแค็ตตาล็อกสินค้าต่างๆ นอกจากตัวสินค้า และรายละเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้าแล้ว “รูปภาพ” ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเลือกสรรสินค้า สร้างแรงดึงดูดใจ และดึงความสนใจจากผู้พบเห็นได้ไม่มากก็น้อย รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและธุรกิจ หากรูปภาพนั้นมีความสวยงาม โดดเด่น สะดุดตา ธุรกิจก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถ้าคุณยังพบปัญหาภาพที่คุณถ่าย ไม่คมชัด ไม่โดดเด่น ไม่สวยงาม

ทางสถาบันฯ ขอเสนอบริการถ่ายภาพสินค้าคุณภาพสูง โดยช่างภาพมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รังสรรค์ผลงานภาพสินค้าให้สวยงาม ดึงดูดใจ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการขายสินค้าให้ง่ายขึ้น

Product Photography  (ภาพถ่ายสินค้าฉากหลังขาว)

ภาพถ่ายสินค้าหลังขาว จะแสดงความโดดเด่นของสินค้าออกมามากที่สุด ง่ายต่อการนำไฟล์ภาพไปตัดต่อ ในขั้นตอนการทำกราฟฟิก และง่ายต่อการนำภาพไปใช้ลงเว็บไซต์ต่างๆ

ขั้นตอนการใช้บริการ ถ่ายภาพสินค้าฉากหลังขาว

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการการถ่ายภาพสินค้าฉากหลังขาว พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายเซ็นผู้มีอำนาจทำการพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  2. ประเมินราคาค่าใช้บริการ ราคารูปละ 80 บาท สำหรับสมาชิก และ รูปละ 150 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
  3. กำหนดวันรับรูปและสินค้า
  4. ชำระเงิน
  5. ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 วันทำการ
  6. ลูกค้ามารับสินค้ากลับเองทุกกรณี ไม่มีบริการส่งสินค้ากลับ

วิธีการชำระเงิน

– ชำระโดยตรงด้วยเงินสด / เช็ค สั่งจ่าย “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.”

– โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.

 เลขที่บัญชี 009-0-18458-0 บัญชีออมทรัพย์

 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*ส่งสลิปเงินโอนพร้อมแจ้งชื่อบริษัทหรือชื่อสมาชิกเพื่อยืนยันการชำระเงินทาง Email: service@gs1th.org

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

  • เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า