ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018)

กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018) ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย : Thai Packaging 4.0”

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 – 17.00 น. ( เริ่มลงทะเบียน 09.30 น. )

ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( Thailand Industrial Design Center: Thai-idc ) ชั้น 1 ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJazQ_d80_8Q-lS8TslQ9G1OX452ilWsr_zfNVRwhK3XDcg/viewform

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณรุ้งประภา/สีวลี โทร. 02-381-1603 มือถือ 061-423-4926,081-457-6333, 088-6147410

E-mail : ppid.packaging@gmail.com

หมายเหตุ : การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018) เปิดรับสมัครผลงานส่งเข้าประกวด ในทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป