ขั้นตอนการรับบริการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด

  1. เป็นสมาชิกกับทางสถาบันรหัสสากล
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายเซ็นผู้มีอำนาจทำการพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เขียนแบบฟอร์มขอรับบริการ

  • เลือกประเภทของกระดาษ
  • เลือกขนาดของกระดาษ
  • เลือกระยะเวลาการพิมพ์
  • ระบุจำนวนการพิมพ์ต่อ GTIN
  • เลือกวิธีการรับสติกเกอร์
  1. ส่งแบบฟอร์มมาที่ e-mail : service@gs1th.org หรือ ทางไปรษณีย์
  2. ชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

– ชำระโดยตรงด้วยเงินสด / เช็ค สั่งจ่าย “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.”

– โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.

เลขที่บัญชี 009-0-18458-0 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*ส่งสลิปเงินโอนพร้อมแจ้งชื่อบริษัทหรือชื่อสมาชิกเพื่อยืนยันการชำระเงินทาง Email: service@gs1th.org

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.