ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ

 • เวลาจัดอบรม

  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

  เวลา   09.00   ถึง   17.00 น.

 • อัตราค่าอบรม

  อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการจัดอบรม)

  – Early Bird (สมัครและชำระเงินภายในเดือนมี.ค.61) 3,500 บาท / ท่าน (รวม VAT 7%)

  – สมาชิกสถาบันรหัสสากล สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา 3,800 บาท / ท่าน  (รวม Vat 7%)

  – บุคคลทั่วไป 4,500 บาท / ท่าน (รวม Vat 7 %)

 • รายละเอียดของหลักสูตร

  เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจและอุตสาหกรรม…ในโลกแห่งการแข่งขัน…จะลดต้นทุน

  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลังได้อย่างไร?? วิทยากรหลักสูตรนี้มีคำตอบแน่นอน!!

  อบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ”

  หลักการและเหตุผล

  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเป็นความจำเป็นของธุรกิจ หากงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็จะนำไปสู่การควบคุมต้นทุนการจัดการให้อยู่ในจุดที่กำหนดไว้ได้

  วัตถุประสงค์

  ได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบและข้อจำกัด   ต่าง ๆ เช่น ประเภท และการออกแบบคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตัวสินค้า ซอฟต์แวร์ในจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ตลอดจนมาตรฐาน GS1 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น

  เนื้อหาหลักสูตร

  – นิยามการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

  – การออกแบบคลังสินค้าที่ดี

  – ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า

  – มาตรฐานสากล GS1 และระบบเทคโนโลยีกับการจัดการคลังสินค้า

  – ความสําคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

  – ความเกี่ยวข้องระหว่างการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

  – ต้นทุนของการปฏิบัติงานคลังสินค้า

  – การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง

  – Case Study กรณีศึกษาต่างๆ

  วิทยากร     คุณกนก จุฑามณี กรรมการผู้จัดการ บจก.เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม:

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายคลังสินค้า

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายโลจิสติกส์และวางแผน

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายจัดซื้อ

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสำเร็จรูป

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสำเร็จรูป

  -หัวหน้างาน และระดับจัดการฝ่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  -และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  การชำระเงิน

  -ชำระด้วยเงินสด ณ สถาบันรหัสสากล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3

  -โอนเงินเข้าบัญชี สถาบันรหัสสากล-ส.อ.ท. ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  เลขที่บัญชี009-0-18458-0 และสำเนาการโอนชำระทางโทรสาร 0-2345-1217 หรือ Email: thanijsakas@gs1thailand.org

  สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมติดต่อ >> คุณธนิจสกา  สมรส โทรศัพท์ 0-2345-1199,097-907-0987 E-mail: thanijsakas@gs1th.org

อบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ”

กรุณาเลือกวันที่ต้องการเข้าฝึกอบรม - Please select date to attend the course
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
Email
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อบริษัท (Company Name)
หมายเลข GLN
โปรดกรอกที่อยู่ของท่านให้ครบถ้วน
มีผู้เข้าอบรบท่านอื่นมาด้วยหรือไม่ ? - Have another attendees ?
จำนวน? - How many?
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)