บริการค้นหาหมายเลขสินค้าทั่วโลก (GS1 GEPIR)

ท่านผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าของท่านหรือสินค้าทั่วโลกได้โดยระบุเลขหมายประจำตัวสินค้า (GTIN) เพื่อตรวจสอบและแหล่งที่มาของสินค้าได้ทั่วโลก ผ่านหน้าเว็บไซท์ GS1 GEPIR

หรือ  ผ่านแอพพลิเคชั่น iGepir  เพียงแค่ดาวน์โหลดแล้วลองสแกนได้เลย !!!