อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน

 • เวลาจัดอบรม

  9.00 – 12.00 น.

 • อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

  1. สมาชิกใหม่ สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ
  2. สมาชิกสถาบันฯ เกิน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 500 บาท (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)
  3. บุคคลทั่วไปท่านละ 1,200 บาท (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)
 • รายละเอียดของหลักสูตร

  รายละเอียดของหลักสูตร

  วัตถุประสงค์

  1. รู้จักระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

  2. รู้จักและเข้าใจโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1-128 รวมถึง Application Identifiers (AI)

  3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการขนส่ง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพือการสืบย้อนกลับและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  เนื้อหาหลักสูตร:

  1. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

  2. Capture: GS1-128

  3. Application Identifiers (AI)

  4. GS1 Solutions

  5. การประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  เหมาะสำหรับคนที่ผ่านหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Basic Barcode Certificate Program)” เรียบร้อยแล้ว

  จำกัดผู้เข้าอบรมเพียงรอบละ 20 ท่าน

 • วันที่มีการจัดอบรม

  ปี 2562

  • 22 ตุลาคม 2562
  • 24 ธันวาคม 2562
กรุณาเลือกวันที่ต้องการเข้าฝึกอบรม - Please select date to attend the course
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
Email
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อบริษัท (Company Name)
หมายเลข GLN
โปรดกรอกที่อยู่ของท่านให้ครบถ้วน
มีผู้เข้าอบรบท่านอื่นมาด้วยหรือไม่ ? - Have another attendees ?
จำนวน? - How many?
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)